۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

چرا بهرام مشیری در فردای ایران ما چهره ای ماندگار و تاریخی خواهد شد؟!


- چون یکه و تنها به جنگ با شمشیر حضرت محمد و حضرت علی و حضرت عُمَر رفته است!
- چون یکه و تنها به جنگ با باورهای غلط و رفتارهای اجتماعی کثیف ما ایرانیان رفته است!
- چون یکه و تنها به جنگ با آخوندهای عبوس و حوزه های جهلیه ویرانگر ایران رفته است!
- چون یکه و تنها به لجن کشیدن ساواکی های باقیمانده رژیم شاهنشاهی مطلقه پرداخته است!
- چون یکه و تنها شیر فاضلاب کمپ لایبرتی را بر سر و سبیل و روسری سازمان مجاهدین خلق باز کرده است!
- چون یکه و تنها به جنگ پان ترکان و دیگر تجزیه طلبان و دشمنان تاریخی سرزمین ایران رفته است!
- چون یکه و تنها سر و روی نویسندگان مغلطه کار و عوام فریبی چون شریعتی را قهوه ای می کند!
- چون یکه و تنها ماله کشی های روشنفکران دینی را برملا و بی اثر می کند!
- چون یکه و تنها به جنگ با استبداد شاهان سابق و استبداد ملایان معاصر رفته است!
و ....
و ما کم داریم مبارزان آزادی خواهی را که همزمان در چندین جبهه در حال نبرد و دفع کثافت کاری های مردمی یا ریدمان  نیروهای سیاسی و مذهبی فاضلابی یا خیانت کاران میهن ما باشند و از این منظر بهرام مشیری یک پدیده منحصر به فرد محسوب می گردد!

حال مشاهده می شود عده ای سلطنت طلب مطلقه از اینکه بهرام مشیری ابعاد استبداد سابق ساواکی را برای نسل جوان تشریح می کند، بسیجی وار به او حمله کرده و او را با لفظ هایی چون: شتر و منقلی و تریاک نرسیده مورد عنایت همایونی قرار می دهند! بدین جهت این پست برای حمایت از بهرام مشیری که یک تنه رستم وار به جنگ دیوهای اهریمنی و مقدس زمان رفته است توسط ارتش سبز نگاشته می شود! صد البته کارهای ایشان بدون اشکال نبوده و نیست اما چیزی که هست در مجموع عملکرد ایشان، محاسنش بسیار بسیار بیشتر از معایبش می باشد و محاسن بسیارش، معایب اندکش را می پوشاند!
با تشکر فراوان از بهرام مشیری به خاطر روشنگری های تاریخی و بی مثالش

هیچ نظری موجود نیست: