۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

قانون بقای ایدئولوژی و رجوی!


مجاهدین نه به وجود می آیند و نه از بین می روند، بلکه همواره از کمپی به کمپ دیگر منتقل می شوند!

هیچ نظری موجود نیست: