۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

ابزار کشیدن ناخن زندانیان توسط ساواک در زمان شاه!

این وسیله کوچک عامل اصلی تمام بدبختی های 50 سال اخیر کشور ماست! اگر نظریه هرج و مرج یا آشوب را در گوگل سرچ کنید مشاهده می کنید که طبق این نظریه بال زدن یک پروانه کوچک در برزیل می تواند مثلا در آمریکا باعث یک طوفان بزرگ بشود! ( اینجا و اینجا را ببینید)
حالا این نظریه را تعمیم بدهید به این عکس!
اگر این دستگاه پروانه ای شکل ساواک در زندان های دهه 40 و 50 خورشیدی بال نمی زد، طوفان های خمینی و مجاهد خلق و چپ و توده ای در این مملکت به پا نمی خواست و ویرانی امروز را رقم نمی زد! و الان ما هم یک کشور مثل سوئیس داشتیم!

هیچ نظری موجود نیست: