۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

شعارهایتان را فقط بریزید همونجایی که رژیم را میسوزونه، نریزید جای دیگه!

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران (اینجا)؛

اقتصاد، آزادی، جمهوری ایرانی
(اینجا)

هیچ نظری موجود نیست: