۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

می ترسم در آینده نزدیک چشم باز کنید و ببینید ملاها همه امور مملکت را به دست گرفته و ثروت شما را بر باد داده اند!


گفتگوی ملا بلبلی و حاجی جومبلی: این محصول شیطان را به سرزمین ما نیاور!

از روزنامه ملا نصر الدین

.... اگر با این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن (یعنی دستار بندان) تسویه حساب نشود؛ خواه انقلاب مشروطه بشود یا نشود؛ این میکروب ها می مانند و من می ترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید "هشتصد ملا یکجا خلق شده". ملا همه امور مملکت را بدست گرفته؛ همه ثروت شما را بر باد داده؛ و شما را به امان خدا سپرده و افسارتان را به بیگانگان رها کرده...
این جمله حکیمانه متعلق به جلیل محمد قلی زاده بنیان گذار روزنامه ملا نصرالدین است که در 70 سال پیش از انقلاب ویرانگر اسلامی در ایران در روزنامه ملا نصرالدین، شماره 25 - سال 1908 میلادی به چاپ رسیده بود!

با آرزوی اینکه در آینده ای نزدیک نخبگان ملت ایران با تکثیر دانش ها و آگاهی های نوین در بین افراد مختلف جامعه بتوانند تسویه حساب نهایی با این ملایان خرافه پرور و خرافه پرست را به عمل بیاورند و جهانی را از شر این میکروب های کثیف نجات دهند.
به امید آن روز


هیچ نظری موجود نیست: