۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

حکایت ماهی و شتر: احمدی نژاد می گوید انگلستان در غرب آفریقاست!

پروفسور سید دکتر محمود احمدی‌نژاد امروز در همدان گفت: «شما ببینید این کشور انگلیس یک جزیره کوچولو در غرب آفریقا! اینها کشتی درست کردند، سلاح درست کردند حمله کردند به کشور هندوستان که وسعت او! ده‌ها برابر انگلستان است، جمعیت او! ده‌ها برابر انگلیس است، او! را تحت سلطه خودشان درآوردند.»


پروفسور سید دکتر محمود احمدی‌نژاد
علاوه بر اینکه فارسی بلد نیست حرف بزند و برای کشور هندوستان به جای آن یا ش از (او) استفاده می کند گفت که انگلستان جزیره ای کوچک در غرب آفریقا است!
ناخودآگاه یاد حکایت جالبی افتادم که سالها پیش در یک انجمن گفتگو خوانده بودم و بی ربط به این موضوع نیست:

ماهی و شتر
از شمس تبریزی:
شخصی صفتِ ماهی می کرد و بزرگی او،
کسی او را گفت: « خاموش! تو چه دانی که ماهی چه باشد؟»
گفت: «من ندانم که چندین سفر دریا کرده ام، نشان ماهی آن است که دو شاخ دارد همچون شتر!»
گفت: من خود می دانستم که تو از ماهی خبر نداری؛
اما بدین شرح که کردی، معلوم شد تو گاو را هم از شتر نمی دانی و نمی شناسی!

حال با این سطح دانش احمدی نژاد درباره محل انگلستان و آفریقا بر روی نقشه، باید از وی پرسید آیا می داند ماهی چه شکلی است؟!

هیچ نظری موجود نیست: