۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

راه رهایی از استبداد

ملتی که بی سواد و ناآگاه باشد هرگز از زیر بار استبداد بیرون نمی آید.
علامه دهخدا

هیچ نظری موجود نیست: