۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

پندی حکیمانه از سعدی شیرازی به ملت سبز ایران!

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند.
گلستان سعدی، باب هشتم
از این پند بی نظیر می توانید در انتهای شب نامه هایی که پخش می کنید نهایت استفاده را ببرید.

هیچ نظری موجود نیست: