۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

اینجا نه غزه، نه لبنان بلکه خوزستان در جمهوری اشغالی ایران است!

اینجا نه غزه، نه لبنان بلکه خوزستان در جمهوری اشغالی ایران است! خوزستان پاره تن كشور ايران، که اگر روزی قلب اين منطقه نتپد كشور ايران فلج خواهد شد!
مردم اين استان بر روي درياي نفت زندگي مي كنند و هزينه هاي كشور از فروش نفت اين منطقه تهيه مي شود و خود اينچنين از نبود بهداشت و آب آشاميدني و ديگر امكانات ابتدايي زندگي محرومند. اینجا نه غزه، نه لبنان بلکه خوزستان در جمهوری اشغالی ایران است!
تصاوير زير سطح زندگي مردم در نواحي شهر اهواز مركز استان خوزستان را نشان ميدهد:
1- روستاي محروم دحيميه بستان
2- روستاي محروم دغاغله اهواز
3- روستاي محروم حموله
4- گاوميش آباد

مردم روستاي حموله از نبود آب آشاميدني رنج ميبرند.
آبي سرشار از ميكروب ها و ويروس های مختلف براي آشاميدن مردم روستاي حموله
براي جلوگيري از بيماريهاي بيشتر مردم مجبور به جوشنيدن آب هستند.
نمونه آب آشاميدني در روستاي حموله

جنبش سبز ایران به این تراژدی دردناک در سرزمین ایران پایان می دهد....

۴ نظر:

ناشناس گفت...

حکومت جمهوری اسلامی فقط مسئول حفظ بیضه اسلام است و آن را هم بخوبی انجام داده است. مساله مهم برای جمهوری اسلامی این نیست که فقیر هستید یا ثروتمند، بلکه مهم این است که دختران خردسال شما نیز حجاب اسلامی را رعایت کنند. پس می بینیم که جمهوری اسلامی به وظیفه اش عمل کرده است.

ناشناس گفت...

ننگ بر جمهوری ننگین اسلامی

ناشناس گفت...

واقعا تاسف بار است

ناشناس گفت...

جالب آنجاست که خوزستان نفت خیز ترین استانه