۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

ايران کهن در خطر افتاده خبر شو؛ خبرنامه نويسي

"تاريخ انقضاي اين روش تا زمان رسيدن به آزاديست و تا آن هنگام هرگاه که شما تصميم به اجراي اين شيوه از مبارزه را براي مقابله با ديکتاتور و ديکتاتوري بگيريد ارزشمند است و جاي تقدير و تشکر فراوان از شما هموطن آگاه و خردمند را دارد. اما توجه داشته باشيد که زمان طلاست. هر چه زودتر، بهتر. پاينده باشيد"
تاثير خبرنامه هاي کاغذي در جاهايي که استفاده از اينترنت و ماهواره به هر دليلي محدود است حياتي ترين شيوه ي خبررساني و جذب هم وطنان است. علاوه بر آن اگر تکثير و توزيع خبرنامه گسترش پيدا کند جو ترس و ارعاب شکسته شده و موجب مي شود تا افراد بيشتري به جنبش سبز بپيوندند.

توصيه هايي براي نوشتن خبرنامه سبز:
1- بايد مخاطب خبرنامه (شب نامه) را به خوبي شناخت و با زبان او نوشت. براي معتقدان بايد يک گونه نوشت و براي دانش آموزان به گونه اي ديگر.

2- يک برگ A4 مبناي خبرنامه باشد تا هم آسان توزيع شود، هم قابليت بازتوليد داشته باشد و هم کوتاه و خواندني باشد.

3- با استفاده از تنوع در اندازه فونت قسمت هاي مهم را برجسته کنيد تا مطالب مهم خبرنامه با يک نگاه سرسري نيز قابل تشخيص باشد.

4- بنابر سليقه و نوع مخاطب يک خبر بسيار مهم، يک نقل قول، يک مصراع شعر تاثير گذار، يک آيه آگاه کننده و يا يک عکس موثر را به عنوان تيتر يک قرار دهيد. خبرنامه تان مي تواند يک نام هميشگي هم داشته باشد. مثلا من نيم خط «ايران کهن در خطر افتاده خبر شو» را مناسب مي دانم.

5- در صورتي که خبري فوري بايد پخش کنيد مي توانيد از قطع هاي کوچک کاغذ نيز استفاده کنيد.

هیچ نظری موجود نیست: