۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

حکايت آموزنده از پائولو کوئيلو

رام کنندگان حيوانات سيرک براي مطيع کردن فيلها از ترفند ساده اي استفاده مي کنند. زماني که حيوان هنوز بچه است، يکي از پاهاي او را به تنه درختي مي بندند. حيوان جوان هر چه تلاش مي کند نمي تواند خود را از بند خلاص کند اندک اندک اين عقيده که تنه درخت خيلي قوي تر از اوست در فکرش شکل مي گيرد.
وقتي حيوان بالغ و نيرومند شد،کافي است شخصي نخي را به دور پاي فيل ببندد و سر ديگرش را به شاخه اي گره بزند. فيل براي رها کردن خود تلاشي نخواهد کرد. پاي ما نيز، همچون فيلها، اغلب با رشته هاي ضعيف و شکننده اي بسته شده است، اما از آنجا که از بچگي قدرت تنه درخت را باور کرده ايم، به خود جرات تلاش کردن نمي دهيم، غافل از اينکه براي به دست آوردن آزادي، يک عمل جسورانه کافيست!

هیچ نظری موجود نیست: