۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

حزب پان مامانیسم خواستار تجزیه کشورهای جهان بر اساس ویژگی های مادرزادی نوع بشر است! مامان فقط مامان من!


 همان طور که می دانید انسان های قدیمی از روی جهل و نادانی، افراد بشر را بر اساس دو ویژگی "زبان مادری" یا "مذهب پدری" تقسیم بندی می کردند و بر این اساس هر گروهی خواستار تشکیل کشوری بر اساس زبان مادری یا مذهب پدری خودش می شد. اما به مرور زمان با پیشرفت علوم و دانش و فن آوری مشخص شد که تنها این زبان مادری نیست که از مادر به فرزند منتقل می شود تا باعث ایجاد یک کشور جدید برای گروه های هم زبان مامانی شود. علم ثابت کرد که ویژگی هایی همچون رنگ چشم، رنگ پوست، رنگ مو و حتی بیماری های مادرزادی نیز از مادر به فرزند منتقل می شوند، بدین ترتیب حزب پان مامانیسم با شعار Where Is My Mamma? (مامان من کجاست؟) و با اعتقاد به اینکه هر ویژگی ژنتیکی که از مادر به فرزند منتقل می شود باید برایش یک کشور مجزا ساخت، اعلام موجودیت می کند و خواستار تجزیه کشورهای جهان بر اساس فاکتورهای رنگ چشم، رنگ مو، رنگ پوست و حتی بیماری های مادر زادی می باشد!
همچنین از آنجایی که هر انسانی یک سری ویژگی هایی از مادر خود به ارث می برد که تنها مختص خود اوست و به هیچ انسان دیگری، حتی مامانش نیز تعلق ندارد (مانند اثر انگشت)، لذا پان مامانیسم خواهان آن هست که در قدم بالاتر، هر انسانی در این کره خاکی، برای خودش یک کشور کاملا مستقل را داشته باشد تا مبادا خدای ناکرده در اثر معاشرت با انسان های دیگر به حقوق حقه او که همانا زندگی در تنهایی و حرف زدن با خودش است خدشه ای وارد شود!
مامان فقط مامان من!
مذهب فقط دین بابام!

هیچ نظری موجود نیست: