۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

اینجا نه غزه، نه لبنان بلکه گوشه ای از زندگی کارتن خوابها در پایتخت جمهوری اشغالی ایران است!

به ایران دوران سیاه رژیم ستم مُلایی خوش آمدید:
ما می توانیم،
شعار رییس جمهورک رژیم ستم ملایی،
آری به حقیقت آن بود که ما می توانیم مردم کشور شما را به خاک سیاه بنشانیم:

فرد معتاد كارتن‌خواب در شرايط روحي و جسمي بد در جنگل ترمينال غرب
فرد كارتن خواب - ميدان امام حسين (ع)
افراد كارتن خواب در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب - پل عابر پياده ميدان شوش
فرد كارتن خواب در پارك ميدان راه آهن
فرد كارتن خواب در ايستگاه اتوبوس، ميدان شوش
افراد كارتن خواب - ميدان شوش
فرد كارتن خواب در پاركي حوالي ترمينال جنوب
فرد كارتن خواب - ميدان شوش
فرد كارتن خواب - ميدان آزادي
فرد كارتن خواب - ميدان امام حسين (ع)‌
افراد كارتن خواب - زير گذر ميدان امام حسين (ع)
فرد كارتن خواب - ميدان امام حسين (ع)
فرد كارتن خواب در ساختمان نيمه ساز حوالي ميدان امام حسين(ع)
افراد كارتن خواب در حوالي ميدان امام حسين (ع)‌
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
فرد كارتن خواب - ميدان راه آهن
افراد كارتن خواب - زير گذر ميدان امام حسين (ع)
فرد كارتن خواب در حال شستن لباس- سه راه هرندي

افراد كارتن خواب - پل عابر پياده ميدان شوش
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
فرد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب و معتاد در پاركي حوالي ترمينال جنوب
افراد كارتن خواب - ميدان شوش
كودكان كارتن خواب - حوالي ميدان آزادي تهران
فرد كارتن خواب - ساختمان نيمه ساز قديمي حوالي ميدان امام حسين(ع)
فرد كارتن خواب در حال ترك محل خواب - ميدان امام حسين (ع)
فرد كارتن خواب - زير گذر ميدان امام حسين (ع)
فرد كارتن خواب معتاد - زير گذر ميدان امام حسين (ع)
گشت نيروي انتظامي و فرد كارتن خواب معتاد - كوچه باسكول ميدان شوش

ایران دوران ستم ملایی ایرانیست که میلیاردها دلار از درآمدهای کشور صرف حمایت از گروه های تروریستی در لبنان و فلسطین و عراق و یمن و افغانستان می شود تا مردم کشور در فقر و فلاکت روزگار بگذرانند.
جنبش سبز آزادی ایران به این بی عدالتی ها در سرزمین ایران پایان می بخشد.

هیچ نظری موجود نیست: