۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

بی سوادان قرن بیست و یکم

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند!
آلوین تافلر

هیچ نظری موجود نیست: