۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

دیوث ها!


دیوث ها!

دیوث واژه ایست که در فیلم شهادت ندا از زبان فردی حاضر در محل، در واکنش به دیدن صحنه قتل ندا، نسبت به قاتلانش بیان می شود و نشانگر عمق نفرت و بیزاری یک ملت از حاکمان ظالم خویش است که آن حاکمان را دیوث خطاب می کند. این واژه اکنون سراسر جهان را درنوردیده است و اینک جهانیان نیز همه میدانند که چه دیوث هایی بر این سرزمین حکمرانی میکنند!

معنی این واژه در لغتنامه:
دَیوث: [دَی یو] (ع ص) قواد. دیبوب. آنکه مردان را بر زن خود وارد کند. آنکه درباره زن خود حسادت و غیرت نداشته باشد. این واژه از زبان سریانی است و معرب شده است. (از تاج العروس). کسی که درباره زن خود غیرت نداشته باشد. پزوند. دراره و دنگل. (ناظم الاطباء). قرطبان. کلتبان. قندع. (منتهی الارب). مرد بی غیرت. (مقدمه لغت میر سید شریف جرجانی). قواد. (قاموس فیروزآبادی). بی غیرت و بی حمیت و در رساله معربات نوشته که این معرب است در اصل دیوث بتخفیف تحتانی و تاء فوقانی بود و بعضی نوشته اند که دیوث بمعنی کسی که زن خود را به دیگران دهد. (غیاث) (آنندراج). بی رشک. (تفلیسی) (مهذب الاسماء) (زمخشری) (دهار). بی ننگ. (دهار). زن جلب. قُرمساق. جاکش. زن بمزد. قرنان. ممانی. کشخان. معرس. قواد بر عیال خود و بر اهل خود. بی رشک. بچشم خودبین. شاخدار. بی عار.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

وقتی حاکمان یک نظام بر مردم خود غیرت نداشته باشند همان حکم دیوث را دارد.