۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

دو روی یک اسکناس!

روی اول، خمینی:


«اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب كرديم، به طور انقلابي عمل كرده بوديم، قلم تمام مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم و روساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه‌هاي دار را در ميدان‌هاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم، اين زحمت‌ها پيش نمي‌آمد.»
«من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز عذر مي خواهم، خطاي خودمان را عذر مي خواهم. خطای خودمان را عذر میخواهم. ما مردم انقلابي نبوديم [این قسمت از فیلم حذف شده: دولت ما انقلابي نيست، ارتش ما انقلابي نيست، ژاندارمري ما انقلابي نيست، شهرباني ما انقلابي نيست، پاسداران ما هم انقلابي نيستند، من هم انقلابي نيستم.] اگر ما انقلابي بوديم، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مي كرديم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام مي‌كرديم، يك حزب! و آن “حزب الله”، حزب مستضعفين! و من توبه مي‌كنم از اين اشتباهي كه كردم. و من اعلام مي‌كنم به اين قشرهاي فاسد در سرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند ما به طور انقلابي با آنها عمل مي كنيم.»
«مولای ما، امیرالمومنین سلام الله علیه، آن مرد نمونه عالم، آن انسان به تمام معنا انسان، آنكه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور، و در رحم و مروت آنطور، و بامستضعفین آنطور بود، با مستكبرین و با كسانی كه توطئه می كنند شمشیر را میکشت [می كشید] و هفتصد نفر را در یك روز، چنانچه نقل می‌كنند، از یهود بنی قریضه كه نظیراسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند، از دم شمشیر گذراند! خدای تبارك و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است. و در موضع انتقام، انتقامجو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت، رحمت؛ و در موقع انتقام، انتقام. ما نمی‌ترسیم از اینكه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران، برای [در مورد] ما چیزی بنویسند. ما نمی‌خواهیم وجاهت در ایران، در خارج كشور پیدا بكنیم! ما می خواهیم به امر خدا عمل كنیم! و خواهیم كرد!»

روی دوم، استاد سخن شیخ اجل سعدی شیرازی:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار

تفاوت دو روی این اسکناس از کجا تا به کجاست ...
به راستی چرا دیکتاتورها و آدمکش ها همیشه می خواهند خودشان را با آدم خوب ها دمخور و همنشین کنند؟

به امید روزی که ايرانمان را از دست ظالمین اسلامی پس بگیریم و آنوقت يک دانه از اين اسکناس ها را هم در دست نخواهيم گرفت، همه آنها سوزانده مي شوند و به جاي نقوش ضحاکان و دجالان بر روي آنها اسکناس هايي با نقوش زيباي برگرفته از فرهنگ و ادبیات کهن سرزمين سبزمان جايگزين می کنیم.

۲ نظر:

سند جنایت عظیم خمینی علیه بشریت گفت...

این کلیپِ یکی از سخنرانی های روح الله خمینی ست، که تنها گوشه ای از قهقرای تحجّر و جنایت پیشگی وی و نظام جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد و گویای جنایت عظیمیست که طی حیات رژیم جمهوری اسلامی علیه چند نسل از مردم آزادیخواه و عدالت طلب ایران روا شده است. جنایاتی که از نظر هر انسان منصفی، در تاریخ معاصر جهان کم نظیر مینماید.
امید است با ثبت این مدارک صریح جرم علیه بشریت، در راه خلع ید از این جانیان خونخوار گام برداشته، مصرّانه لغو ابدی مجازات اعدام و تضمین بی چون و چرای آزادی بی قید و شرط بیان، عقیده و تشکل را جزو اصلی ترین و غیر قابل تخفیف ترین خواسته های خود در فردای آزادی ایران بشمار آوریم.

متن این سخنرانی به این شرح است:
اشتباهی كه ما كردیم این بود كه به طور انقلابی عمل نكردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد. و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی، هیچ یك از اینها عمل انقلابی نكردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول كه رژیم فاسد را شكستیم و این سد بسیار فاسد را خراب كردیم، به طور انقلابی عمل كرده بودیم، قلم تمام مطبوعات راشكسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل كرده بودیم، و روسای آنها را به محاكمه كشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام كرده بودیم، و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا كرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو كرده بودیم، این زحمتها پیش نمی آمد.
من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز، عذر می خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم، دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست، ژاندارمری ما انقلابی نیست، شهربانی ما انقلابی نیست، پاسداران ما هم انقلابی نیستند؛ من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود كنند. تمام احزاب راممنوع اعلام می كردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می كردیم. یك حزب، و آن "حزب الله "، حزب مستضعفین.
و من توبه می كنم از این اشتباهی كه كردم، و من اعلام می كنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران كه اگر سر جای خودشان ننشینند، ما به طور انقلابی با آنها عمل می كنیم. مولای ما، امیرالمومنین -سلام الله علیه- آن مرد نمونه عالم، آن انسان به تمام معنا انسان، آنكه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در رحم و مروت آنطور و با مستضعفین آنطور بود، با مستكبرین و با كسانی كه توطئه می كنند شمشیر را [می كشید و] می كشت. هفتصد نفر را در یك روز -چنانچه نقل می كنند- از یهود بنی قریضه -كه نظیراسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند- از دم شمشیر گذراند!
خدای تبارك و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است. و در موضع انتقام، انتقامجو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت، رحمت؛ و در موقع انتقام، انتقام.
ما نمی ترسیم از اینكه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران، برای ما چیزی بنویسند. ما نمی خواهیم وجاهت در ایران، در خارج كشور پیدا بكنیم. ما می خواهیم به امر خدا عمل كنیم، و خواهیم كرد. اشدا علی الكفار رحما بینهم.

این توطئه گرها در صف كفار واقع هستند. این توطئه گرها در كردستان و غیر آن در صف كفار هستند، با آنها باید با شدت رفتار كرد. دولت با شدت رفتار كند، ژاندارمری با شدت رفتار كند؛ ارتش با شدت رفتار كند. اگر با شدت رفتار نكنند، ما با آنها با شدت رفتار می كنیم. ما با خود همین ها، با خود همین ها كه مسامحه بكنند، اگر مسامحه بكنند، با شدت رفتار می كنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمی گذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی كه بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را توقیف كند، و نویسندگان آنها را دعوت كند به دادگاه و محاكمه كند. موظف است كسانی كه توطئه می كنند و اسم "حزب " روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاكمه كند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در كار خودشان تعدیل نكنند و به ملت برنگردند و دست از توطئه ها برندارند، خدا می داند انقلابی عمل می كنم. می آیم تهران و روسایی كه مسامحه می كنند با آنها انقلابی عمل می كنم. قشرهایی از ارتش كه اطاعت از بالاترها نمی كنند و امر آنهارا اطاعت نمی كنند باید بدانند كه من با آنها اگر آمدم، انقلابی عمل می كنم. عذرها را كنار بگذارید! بروید فاسدها را سركوب كنید، بروید توطئه گرها را سركوبی كنید؛ مسامحه نكنید! دولت مسامحه نكند، ارتش مسامحه نكند، ژاندارمری مسامحه نكند؛ پاسداران مسامحه نكنند.

سند جنایت عظیم خمینی علیه بشریت گفت...

ادامه:
من باز از همه قشرهای ملت، از همه روشنفكران، از همه احزاب، از همه دستجات و گروهها -گروهها كه مع الاسف تاكنون شاید دویست گروه پیدا شده باشد!- تقاضا می كنم كه مسیرتان، مسیر ملت و مسیر اسلام باشد، به ملت بپیوندید؛ صلاح شما در این است كه به ملت بپیوندید. اگر خدای نخواسته این نهضت عقب بزند، شماها هم فدای غلطكاریهای خودتان خواهید شد. لكن نهضت ما عقب نخواهد زد و نهضت ما به پیش می رود، و باید سایر ملتها از نهضت ما عبرت بگیرند؛ و حكومتها از حكومت سابق ما و از وضعی كه برای او پیش آمد، عبرت بگیرند.
من از خدای تبارك و تعالی سلامت و توفیق مسلمین را خواستارم. و از خدای تبارك و تعالی خواهانم كه مستضعفین را بر مستكبرین غلبه بدهد و زمین را به آنها به ارث عنایت فرماید.