۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

مدیریت کلان گوسفندی در دولت ا.ن

این روزها حتی چوپان ها هم با چنین رویکردی برای گله گوسفندان خود استدلال نمی کنند که احمدی نژاد برای جمعیت آینده ایران برنامه ریزی می کند:
رئیس جمهور فلسفه دوم طرح آتیه را جمعیت دانست و گفت: یک بار اعلام کردم بسیاری شروع به تمسخر کردند اما من با "دو بچه کافیه" مخالفم و برای آن استدلال دارم. احمدی نژاد افزود: اکنون رشد جمعیت ما یک و دو دهم شده و بُعد خانوار زیر چهار نفر آمده است به این مفهوم که وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند متوسط تعداد پچه در خانوار زیر دو نفر است، دو نفر حداقل باید دو بچه داشته باشند که همین جمعیت و یک ملت حفظ شود. رئیس جمهور گفت: این در حالی است که تلفاتی مانند حوادث و بیماری هم هست و از این دو نفر هم تعدادی در طول چهل، پنجاه سال می میرند و همه به سن هشتاد سالگی نمی رسند. آقای احمدی نژاد گفت: این ناشی از سیاست غلطی است که غربی ها انتخاب کردند و اکنون هم پشیمان هستند و برای حفظ هویت فرهنگ و ملیت خود یارانه های سنگین می پردازند. رئیس جمهور افزود: چرا ما در مسیری وارد شویم که 40 سال دیگر متوجه اشتباه خود شویم پس بر این اساس گام اول را بر میداریم گرچه با این، همه مسائل درست نمی شود بلکه باید یک سلسله قوانین را ایجاد کنیم. احمدی نژاد گفت: اکنون جوانان خوب، برازنده ، تحصیلکرده و مشغول به کار، زن و شوهر 5 تا 10 سال صاحب فرزند نمی شوند. رئیس جمهور افزود: این درحالی است که یک ملت باید ادامه یابد و نباید قطع شود. احمدی نژاد گفت: بگذارید این را هم بگویم، بالاخره هر چه ناسزا بوده به من گفته اند و دیگر چیزی در کیسه ندارند و می چرخند لکه ای به دولت بچسبانند، یا افرادی از دولت را متهم کنند اما برای من مهم نیست. رئیس جمهور افزود: برخی خیال می کنند روزی مردم را ما می دهیم اما این بسیار اشتباه است من تعجب می کنم که چرا علما ساکتند خدای متعال می فرماید فرزندان خود را از ترس فقر و محرومیت نکشید ما شما و فرزندانتان را روزی می دهیم.
احمدی نژاد گفت: عجیب است، ما خدا را فراموش کرده ایم، این فلسفه مادی در زندگی ما رسوخ کرده است. رئیس جمهور افزود: بله البته ما باید مدیریت کنیم و نگذاریم بهداشت، اموزش و تربیت ما از بین برود اما نه اینکه برای خود مرز بگذاریم و دو بچه را کافی بدانیم ضمن انکه بسیاری از داشتن آن دو فرزند هم صرف نظر کرده اند. احمدی نژاد گفت: این چه زندگی است که انها برای ما تعریف کردند مگر خودشان به سعادت رسیده اند که ما در تبعیت از انها به سعادت برسیم ما باید زندگی خود را داشته باشیم. رئیس جمهور افزود: در گذشته پدران و مادران ما 5 تا 7 فرزند داشتند البته فقر در بخش هایی از کشور وسیع بود اما حاصل کار انها نبود، تحمیلی بود. احمدی نژاد اضافه کرد: جنگ جهانی اول امدند اشغال کردند، انگلیسی ها ماندند و صد سال نفت ما را غارت کردند. رئیس جمهور گفت: جنگ جهانی دوم نیز دوباره امدند ماندند، با سیاست های فقر افرین، فقر را تحمیل کردند و نفت ما را به غارت بردند. احمدی نژاد افزود: اما از 30 سال پیش به طور مستقل کار می کنیم، جمعیت ما اکنون دو برابر سال 59 شده اما انصافا وضع مردم ما اکنون بهتر است یا ان زمان؟ رئیس جمهور گفت: البته نمی گویم وضع ما مطلوب است اما وضع عمران ما اکنون بهتر است یا 30 سال پیش؟ احمدی نژاد افزود: وضع دانشگاه، علم، صنعت و تجارت ما بسیار تفاوت کرده در حالی که جمعیت ما دو برابر شده است. رئیس جمهور گفت: چرا برخی فکر می کنند اگر 30 میلیون نفر مانده بودیم اکنون وضع ما مطلوب بود، اکنون از بین رفته بودیم همه 80 و 90 ساله بودیم و ملت تمام می شد.

منبع: واحد مرکزی خبر
تاريخ خبر: 24/01/1389

هیچ نظری موجود نیست: