۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

آنکس که نداند و نداند که نداند، بر پست ریاست ابدالدهر بماند!

قدما گفته اند:
"آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس كه نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند ونداند که نداند
در جهل مرکب ابد الدهر بماند"

اما امروز در کشور ما وضع چنین است:

"آنکس که بداند و بداند که بداند
باید برود غاز به کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پولي خرك خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند
بر پست ریاست ابدالدهر بماند!"
خبر کوتاه است:
محمد جواد لاریجانی: حيف است كه رئيس جمهوري فقط دو دوره است!
محمد جواد لاریجانی با دفاع از عملكرد احمدي‌نژاد در مجامع بين‌المللي تصريح كرد: حيف است كه رئيس جمهوري فقط دو دوره است چون عملكرد احمدي‌نژاد در اين دوره بهتر از دوره قبل بوده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تاریخ: 17 اردیبهشت 1389

هیچ نظری موجود نیست: