۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

نظریه تکامل و احمدی نژاد گرایی

اگر به داروینیسم و نظریه تکامل او اعتقاد نداشته باشید با خواندن این داستان در مورد احمدی نژاد گرایی، اعتقادتان راسخ خواهد شد. داروین می گوید «با هوش ترین، یا قوی ترین جانور نیست که باقی می ماند، بلکه وفق پذیر ترین آنان است که می ماند».
معنی این جمله آن است که هرچه باهوش یا قوی باشید، اگر نتوانید خود را با شرایط موجود وفق دهید چرخه زندگی شما را به در خواهد انداخت. در سی سال گذشته این نظریه به طرزی عجیب در ایران به آزمایش گذاشته شده و امروزه نتایج عجیب تری به بار آورده. پدیده ای به نام احمدی نژاد گرایی، یا همانطور که خود اش می گوید دنیا رو به احمدی نژادی شدن دارد.
حدود 30 سال پیش، زمان پیروزی انقلاب اسلامی، عده زیادی از مردم ایران به اجبار زمانه کشور را به قصد مهاجرت ترک کردند. از تعداد دقیق این افراد آماری در دست نیست، اما تخمین ها، عدد آن را میان 3 تا 5 میلیون نفر، از جمعیت کشوری 30 میلیون نفری بر آورد می کند.
3 تا 5 میلیون نفر افراد تحصیل کرده، دنیا دیده و کسانی که در مشاغل مختلف علمی، اداری و نظامی در راس هرم پیشرفت و قدرت مملکت قرار داشتند.
همان ها که امروزه مشابه شان را نخبگان مملکت می نامند. کشته های جنگ و کسانی که در طول جنگ از کشور رفتند را هم به این آمار اضافه کنید تا ببینید چه میزان از فرهیختگان این کشور در دوره زمان بسیار کوتاهی از بین رفته اند.
به زبان دیگر، کشوری نوپا و در حال توسعه یک ششم از افراد خود را که اتفاقا فرهیخته ترین آن ها بودند را از دست داد. و به صورت خودکار سطح علم و فرهنگ را تا حد زیادی کاهش داد.
می توان گفت که جمعیت فرهیختگان کشور به نفع انسان های کمتر تحصیل کرده و از نظر فرهنگی کمتر توسعه یافته کاهش یافته، یا جمعیت انسان های عامی کشور نسبت به فرهیختگان افزایش یافت.
از سوی دیگر، با تشویق مقامات مذهبی ایران، زاد و ولد افزایش یافت، به بچه های اضافه، کوپن اضافه می دادند و در نماز جمعه تبلیغ می کردند که جمعیت مسلمانان باید افزایش یابد.
مردم نیز اجابت کردند و در کمتر از 15 سال جمعیت کشور دو برابر شد.
اما چه کسانی بودند که همت مضاعف نشان دادند و دعوت به ازدیاد جمعیت مسلمانان را با جان و دل پذیرفتند؟ آیا اینان از فرهیخته ترین مردم بودند؟
البته که پاسخ به چنین پرسشی منفی است. کسانی که از نظر فرهنگی در پائین ترین سطوح جامعه هستند (هر چند که به دلائل مختلف ممکن است از نظر اقتصادی چنین نباشد) هر چه توانستند ایرانی نوجوان تولید کردند.
همان ها که امروزه علاف های خیابان های کشور را تشکیل می دهند.
و باز هم البته که وجود دانشگاه آزاد و مدارس غیر انتفاعی و ... باعث شد عده ای از این افراد با دانش و فرهنگ آشنا شوند، خود به نخبگان نسل جدید بدل گردند اما سیر تکامل کماکان ادامه دارد.
زندان، سرکوب جنبش های دانشجویی، دزدیدن رای مردم از پای صندوق رای، بستن روزنامه ها، توقیف مطبوعات، محدودیت چاپ و نشر و تولید فیلم و موسیقی و هنر، گیر دادن به انسان هایی که در خیابان مشغول راه رفتن هستند، محدودیت کار رستوران ها، و کافی شاپ ها و کافی نت ها و سخت تر کردن هر چیزی که رنگی از زندگی در آن باشد.
همه اینها زندگی را بر هر انسان سالمی تنگ می کند و خوب هم نتیجه می دهد، سیر جدید مهاجرت و باز هم فرار مغز ها به خارج.
این یعنی کمتر شدن هرچه بیشتری جمعیت انسان های فرهیخته در کشور و ازدیاد هرچه بیشتری پاچه خوار ها، دلال ها و رانندگان بد.
یعنی بالا رفتن نرخ بیکارگان، تصادف های رانندگی، دزدی و غارت، بالا رفتن رشوه و دروغ.
حال که احمدی نژاد گرائی در کشور رو به گسترش دارد، خود او هم رئیس جمهوری اش را تمدید کرده، می ماند بقای نژاد احمدی نژادی ها. نژادی از انسان های فرومایه و بی سواد، که با هر روش برای بقای نسل خود و نابودی دیگر گونه های بشری تلاش می کنند.
همین است که رئیس جمهور شان در همه جا تبلیغ می کند که چرا می گویید دو بچه کافی است!
کار و تلاش را مضاعف کنید و همت را زیاد. بچه درست کنید که نژاد احمدی نژادی ها زیاد شوند.
و اینجاست که انسان پی می برد که چرا داروینیست ها معتقدند نسل فیل های جهان با تمام عظمت و زیبائی شان ممکن است به راحتی منقرض شود در حالی که سوسک ها و پشه ها همیشه می مانند.
آنها که زاد و ولد زیاد دارند هرچه کشته دهند باز هم کسانی را دارد که راه شان را ادامه دهند اما آنان که بر وقار و عظمت خود استوار اند را می توان به سادگی نابود کرد و به فراموشی سپرد.
گاه بعضی ها فکر می کنند که نظریه تکامل به این معنی است که جانواران همیشه رو به کامل شدن دارند، اما این، تنها از ترجمه غلط فارسی آن بر می آید.
نظریه تکامل می گوید گونه های جانوری خود را برای تطبیق با وضع موجود تغییر می دهند (آن هم در طول نسل های متوالی)، اگر نتوانند، از بین خواهند رفت.
ما انسانیم و می توانیم روند تکامل را تغییر دهیم، ما می توانیم دانش و فرهنگ و فرهیختگی را در کشور پراکنده کنیم، نگذارید نژاد احمدی نژادی ها همچون غده ای سرطانی کشور را در خود فرو بعلد.
نگذارید همچون دایناسور ها، و ماموت ها نسل انسان های فرهیخته در این کشور به تاریخ سپرده شود. کشوری شود در دست رای دزدان و مال خواران.
این سرزمین مال آن ها نیست!

هیچ نظری موجود نیست: