۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

دو گدا

دو گدا در یک خیابانی از شهر رم کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها یک صلیب (نماد مسیحیت) جلویش گذاشته بود و آن دیگری هم یک ستاره داوود (نماد یهودیت). مردم زیادی که از آنجا رد میشدند به هر دو گدا نگاه میکردند ولی فقط درون کلاه گدایی که پشت صلیب نشسته بود پول می انداختند.
یک کشیش که از آنجا رد میشد مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی که پشت صلیب نشسته پول میدهند و هیچ کس به گدای پشت ستاره داوود چیزی کمک نمیکنه.
کشیش جلو رفت و گفت: رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا یک کشور مسیحی کاتولیکه، تازه مرکز مذهب کاتولیک هم هست. پس مردم به تو که ستاره داوود را جلویت گذاشتی پول نمیدهند، به خصوص که درست نشستی بغل دست یک گدای دیگری که صلیب جلویش دارد. در واقع از روی لجبازی هم که باشه مردم به اون یکی پول می دهند نه به تو.

گدای پشت ستاره داوود بعد از شنیدن حرف های کشیش روی کرد به گدای پشت صلیب و گفت: هی "موشه" نگاه کن کی اومده به برادران "گلدشتین*" بازاریابی یاد بده؟

توضیح:
* گلدشتین یک اسم فامیل معروف یهودیه!

هیچ نظری موجود نیست: