۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

زنده باد زندگی! چرا مرده باد بگویم؟

زنده باد زندگی
زنده باد عشق
زنده باد آزادی
زنده باد صلح
زنده باد نگاه عاشق
زنده باد لبخند
زنده باد شادی…

چرا مرده باد بگویم؟
آنها-
دشمنان حیات
در سرزمین من،
خود هر روز تشییع میکنند
اندام بی «جان» خود را
در تابوت جهالت خویش
تا گورستان ظلمت!

هیچ نظری موجود نیست: