۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

فروپاشی ....

فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که به اصلاحات پشت می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که رای مردم را می دزدد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که کف خیابانها را آغشته به خون مردمان می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که در زندان ها تجاوز جنسی می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که رهبرش بر اثر کهولت سن زمام امور را به دست سپاهیانش بدهد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که در آن یک نفر 30 سال همه کاره مملکت باشد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که نظر حرام می کند و خون خلق حلال.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که با زنان و دختران در می افتد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که در دامان چین و روسیه به جهان آزاد پشت می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که با نام مذهب زر اندوزی می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که اینترنت را فیلتر می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که فکر می کند جهان را مدیریت می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که رهبرش خود را ولی امر مسلمین جهان می پندارد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که بنیانگذارش وعده آب و برق و اتوبوس مجانی بدهد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که بنیانگذارش اقتصاد را مال خر بداند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که حقوق بشر را تمسخر می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که نخبگانش سر از کشورهای دیگر در بیاورند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که چوب حراج به آبروی مردمان خویش نزد جهانیان بزند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که بساط شادی و رقص و پایکوبی را برچیند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که تعداد طرفداران خود را ضربدر هزار و تعداد مخالفانش را تقسیم بر هزار می کند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که نزد طرفدارانش مزه ساندیس شیرین تر از مزه آزادی باشد.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که صدای ملت خویش را نشنود.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که در آن دویدن سهم کسانی است که نمیرسند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیمی است که در آن رسیدن حق کسانی است که نمیدوند.
فروپاشی، عاقبت هر رژیم خونخواریست که بخواهد بر ایران حکومت کند!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
دوستان عزیز هنگام تکثیر و پخش سی دی حواستان به جا نماندن اثز انگشت روی سی دی ها باشد.