۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

به چنين مجلس و بر كر و فرش بايد ريد!

حکومت زور در روز عاشوراي 1388 مردم را به گلوله مي بندد و قريب به 40 نفر را به خاک و خون مي کشد و به فجيع ترين حالت ممکن خون آنها را در يکي از ماه هاي حرام از ديد اسلام بر زمين مي ريزد. آنگاه تصاويري از تلويزيون اشغالي پخش مي شود که عده اي از جوانان غيور ايران زمين پس از به آتش کشيدن چندين موتور نيروهاي مزدور سرکوب گر در روز عاشورا، لحظه اي به افتخار اين پيروزي شان دست و سوت مي زنند.
اين صحنه دست زدن لحظه اي، دل علماي اسلام و دردمندان نظام را که از گل هم نازک تر است به درد آورده و تصميم مي گيرند در اعتراض به اين به اصطلاح هتک حرمت عاشورا که دست زده شده به خيابان ها بيايند و تظاهرات کنند. نمايندگان با غيرت مجلس هم که نمايندگان واقعي مردم در مجلس هستند! به صف دردمندان و ديگر انسانهاي دل از گل نازک تر مي پيوندند و حماسه بي نظيري را در تاريخ ثبت مي کنند.

زنده ياد ميرزاده عشقي براي مجلس زمان رضا خان شعري با اين مضمون سرود:

بعد از اين بر وطن و بوم و برش بايد ريد
به چنين مجلس و بر كر و فرش بايد ريد

به حقيقت در عدل ار در اين بام و در است
به چنين عدل و به ديوار و درش بايد ريد

آن‌كه بگرفته از او تا كمر ايران را گوه
به مكافات الی تا كمرش بايد ريد

پدر ملت ايران اگر اين بی پدر است
بر چنين ملت و روح پدرش بايد ريد

به مدرس نتوان كرد جسارت اما
آن‌قدر هست كه بر ريش خرش بايد ريد

اين حرارت كه به خود احمد آذر دارد
تا كه خاموش شود بر شررش بايد ريد

شفق سرخ نوشت آصف كرمانی مرد
غفرالله كنون بر اثرش بايد ريد

آن دهستانی بی مدرك تحميلی لر
از توك پاش الي مغز سرش بايد ريد

گر ندارد ضرر و نفع مشيرالدوله
بهر اين ملك به نفع و ضررش بايد ريد

ار رَود موتمن‌الملك به مجلس گاهی
احترامن به‌ سر رهگذرش بايد ريد

در عجبم که ميرزاده اگر الان زنده بود با ديدن اين تصاوير چه مي سرود!

تصاويري ديدني از تظاهرات نمايندگان مجلس در صحن مجلس در اعتراض به اصطلاح هتك حرمت عاشورا!

هیچ نظری موجود نیست: