۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

چوب خدا صدا ندارد!

قبل از انتخابات، تصاويري از برخورد نره خران حکومتي با دختران سرزمين پارسيان، به خاطر بيرون بودن اندکي از موي سر:


بعد از کودتاي 22 خرداد 88 چاره حراميان براي حفظ حکومت که از واجبات است:
(منبع کليه عکس ها از خبرگزاري هاي رسمي دولت کودتا مي باشند)

عبرت براي کودتاچيان و ظالمين و ديکتاتورهاي آينده تاريخ:
چوب خدا صدا ندارد!

هیچ نظری موجود نیست: