۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

اسرار جان به در بردن در اعتراضات خياباني

مهارت هاي سالم ماندن در اعتراضات خياباني
آنچه در زير مي آيد راهنماي مختصري براي زنده و سالم ماندن در اعتراضات خياباني و همچنين کند کردن يا متوقف کردن روند چيرگي نيروهاي امنيتي است. اين نکته را در سرتان فرو کنيد که پليس تجهيزات و آموزشهاي بسيار بهتري نسبت به من و شما در درگيري ها دارد. نيروهاي ذخيره و مصونيت قانوني نيز به آنها اعتماد به نفس بيشتري مي دهد. يادتان باشد که وقتي از غلبه بر پليس صحبت مي کنيم لزوما منظورمان کتک زدن پليس نيست.

- وسوسه نشويد که بمانيد و بجنگيد. به جايي برويد که نيروهاي امنيتي هنوز حضور ندارند و شما بيشتر مي توانيد به هدف خود (شعار دادن، شعار نوشتن و از اين قبيل) برسيد.
- همواره در حال حرکت باشيد. در گروه و يا تک تک. فاصله بين نفرات خودتان را پر کنيد و يکجا نايستيد. حرکت دائمي تمرکز نيروهاي امنيتي را برهم مي زند.
- نيروهاي امنيتي سعي مي کنند اجتماعات بزرگ را به دسته هاي کوچکتر تقسيم کنند. سعي کنيد پيش از آنکه نيروهاي امنيتي فرصت آرايش به خود بگيرند مجبورشان کنيد که آرايششان را برهم زنند.
- هراسان نباشيد.
- هر کاري را در دسته هاي کوچک انجام دهيدو از قبل پيش بيني کنيد چه کاري مي خواهيد انجام دهيد و يا در چه موقعيتهايي قرار خواهيد گرفت.
- تفکر دفاعي داشته باشيد. از يکديگر محافظت کنيد.
- همواره رويتان به سمت نيروهاي امنيتي باشد.
- بازوهايتان را در هم قفل کنيد و زنجيره هاي انساني تشکيل دهيد.
- سريع ولي بدون اضطراب حرکت کنيد. فرصت برنامه ريزي و عکس العمل به پليس ندهيد.

آماده سازي:
بيرون ماندن از زندان و بيمارستان کار خيلي سختي نيست. اغلب کساني که سر و کارشان به اعتراضات خياباني ميافتد از عهده اين دو بر مي آيند. نکته اين است که با دورانديشي مي توانيد مهارتهاي زنده ماندن در چنين شرايطي را تبديل به راهنماي زندگي کردن در چنين شرايطي کنيد.

اهداف تجمعات:
در پايان يک روز آشوب و درگيري، کسي قرار نيست برنده ميدان اعلام شود. مهم اين است که شما سالم مانده باشيد و به قدري از اهدافتان رسيده باشيد. براي اين موضوع سه هدف اساسي را به خاطر داشته باشيد:
1- بجاي جنگيدن، خود و دوستانتان را سالم از مهلکه به در ببريد
2- مکاني را پيدا کنيد که بجاي صرف انرژيتان براي جنگيدن، بتوانيد به اهداف خود (شعار دادن يا هر چيز ديگر) برسيد.
3- به کساني که زخمي يا دستگير شده اند کمک کنيد، به کمک هاي اوليه و يا رهاندن دوستتان از دست پليس فکر کنيد و نه جنگيدن.

در کنار هم ماندن:
در گروه هاي متحد باشيد. حداقل هر دو نفر مراقب يکديگر باشند و به وقت لزوم به همراه يکديگر عکس العمل نشان دهند. منظورمان از يک گروه متحد چند نفر آشنا و ماهر هستند که به عنوان يک گروه واحد عمل مي کنند و مي توانند وقوع شرايط اضطراري را پيش بيني کنند و بسيار به سرعت براي عکس العمل يا انجام سناريوي از پيش تعيين شده تصميم گيري کنند. هرچه گروه شما روزهاي بيشتري با هم باشد زمان تصميم گيري کاهش و کارايي شما افزايش پيدا مي کند. چنين گروههاي خواهند توانست بدون مذاکره و بحث بين اعضا عمل کنند، چرا که به مرور علامت دادنها و هشدارهاي سريع و حتي ابزارهاي درگيري يا دفاعي خود را پيدا خواهند کرد. حمل آب، باتوم يا قفلهاي يو شکل، رنگ، کمکهاي اوليه، مقواهاي شعار و لباسهاي اضافه براي يک نفر به تنهايي کار دشواري است ولي اگر بين پنج نفر تقسيم شود قضيه فرق مي کند.
حواستان به لباستان هم باشد. کسي انتظار ندارد با زره و کلاه خود به خيابان برويد ولي به هر حال لباستان بايد براي محيط مناسب باشد.
به خاطر بسپاريد که:
1- استتار چهره تان با نقاب يا چيز ديگر از شناساييتان در روزهاي آتي جلوگيري مي کند. براي اين کار مي توانيد آستين يک تي شرت آستين بلند را ببريد و آنرا مانند يک شال بسته در گردنتان بيندازيد تا در موقع لزوم چهره تان را بپوشانيد. مي توانيد به اندازه اي که ببينيد براي چشمانتان در آن سوراخهايي تعبيه کنيد. اگر عينک مي زنيد آنرا با کش به دور سرتان محکم کنيد.
2- يک باتوم يا ميله چيز بدي نيست. يک پلاکارد پلاستيکي هم سپر موقتي خوبي خواهد بود. بستن نوارهاي پلاستيکي روي ساعد ها هم بدردتان خواهد خورد، اما بهترين وسيله دفاعي شما يک جفت کفش دويدن راحت خواهد بود.
3- گاز اشک آور اصلا چيز خوبي نيست. برخي مي گويند قرص مخمر آثارش را کاهش مي دهد ولي آن چيزي نيست که در خيابان از کسي بخواهيد قرض بگيريد. برخي مي گويند شستشوي فراوان با آب کمک مي کند. هر کاري که مي کنيد، فقط از ماليدن محل سوزش يا دوش آب گرم خود داري کنيد. اگر مطمئن نيستيد که بهترين درمان چيست، بگذاريد جريان هوا اثر آن را از بين ببرد. اثر آن ممکن است تا بيست دقيقه برجا بماند.
4- يکي از شما بايد از جايي که ديد خوبي دارد نيروهاي امنيتي را زير نظر داشته باشد و حرکات يا حملات آنها را از پيش به بقيه خبر دهد.
5- پرتاب اشياء اغلب نه تنها به پليس آسيبي نمي رساند بلکه به آنها بهانه اي براي برخورد شديد تر مي دهد. اگر هم مجبور شديد چيزي پرتاب کنيد بايد در تعداد و حجم بالا و به منظور پيشگيري از پيشروي نيروهاي امنيتي باشد (مانند پرتاب شيشه براي جلوگيري از نزديک شدن پليس) و نه به قصد آسيب رساندن به آنها. در هر حال اگر مجبور شديد چيزي پرتاب کنيد آن را به عهده کساني که در رديف هاي جلو هستند بگذاريد.
6- اگر به قصد جلوگيري از پيشروي نيروهاي امنيتي موانعي در خيابان مي گذاريد مراقب باشيد که بعدا دست و پاي خودتان را نبندد. از چيزهايي استفاده کنيد که جلوي حمله موتورسوارها را بگيرد يا پليس مجبور شود نظم خود را براي عبور از آن به هم بزند و در عين حال شما بتوانيد به سادگي از آن رد شويد.
7- اگر با يک نيروي منظم امنيتي مثل پليس ضد شورش مواحه هستيد، بهترين راه دفاع آن است که ثابت نمانيد و دائما تغيير مکان و آرايش دهيد. حرکات مشخص و قابل پيش بيني براي چنين نيروهايي انتخاب مناسبي نيستند. هيچگاه براي بيش از يک دقيقه يک جا نمانيد.

تحرکات نيروهاي امنيتي:
هدف پليس هميشه پراکنده کردن جمعيت در اسرع وقت است. پراکنده کردن جمعيت با استفاده از باتون و گاز اشک آور انجام ميشود. نيروهاي کنترل نشده پليس گاهي مستقيم به جمعيت حمله ميکنند ولي معمولا فاصله زماني بين رسيدن پليس به محل و شروع به پراکنده سازي وجود دارد. اين وقفه زماني معمولا براي بررسي شرايط و تصميمگيري فرمانده پليس استفاده ميشود.

به غير از اين معمولا فقط سه دليل ديگر براي عدم حمله بلافاصله وجود دارد:
در ابتدا آنها جمعيت را به دو دسته “عوامل” و “بينندگان” تقسيم ميکنند. گروه هاي کوچکي از نيروهاي پليس وارد جمعيت شده و با احترام افراد کم رو تر را به سمت پياده رو هدايت ميکنند. به محض اينکه جمعيت در جهت مورد نظر آنها به حرکت در آمد، آن گروه هاي کوچک پليس تبديل به گروه هاي بزرگتري ميشوند. وقتي به خود ميآييد متوجه ميشويد که جمعيت به دو دسته در دو سمت پياده رو تقسيم شده و هر دسته با گروه بزرگي پليس محاصره شده است. در اينجا يا بايد در انتظار اغاز سرکوب باشيد و يا:
- نايستيد و فقط آنها را تماشا کنيد
- اجازه ندهيد به شما نزديک شوند
- فاصله هاي خالي بين جمعيت را پيدا کنين و آنها را پر کنيد
- پيش بيني کنيد که از کدام فضاي خالي مي خواهند استفاده کنند و با همراهانتان آنجا را پر کنيد
- پلاکارد هاي بزرگ را در رديف هاي جلو بگيريد تا مانع پيشروي و نيز فيلمبرداري از شما بشود.
- راه هاي فرار را با مستقر شدن در آنها، براي خودتان باز نگاه داريد.
- کساني را که در پياده رو ها گير افتاده اند نجات بدهيد و به جمع برگردانيد و در جمع پنهان کنيد.
در اين مرحله به شما با باتون حمله ميکنند. ولي شما در شرايط بهتري براي دفاع و فرار هستيد. منتظر اقدام بعدي آنها نباشيد. اگر فاصله آنها از شما زياد است، فرصت مناسبي براي فرار داريد و از آن استفاده کنيد. حتا اگر به شما نزديک باشند هم شما هنوز در هم نشکسته ايد.
به هر حال شما تا قبل از حمله پليس و پراکنده سازي وقت کمي داريد. از اين وقت براي دور شدن از محل به صورت دسته جمعي و بدون پراکندگي استفاده کنيد. (حرکت دسته جمعي شما به هيچ عنوان براي آنها مطلوب نيست). هرگز منتظر اقدام بعدي آنها نباشيد. ابتکار عمل را به دست بگيريد و کار مورد نظرتان را انجام بدهيد.

اگر آنها تنها راه خروج شما را مسدود کرده اند، اين روش ها را امتحان کنيد:

- پيشروي متقابل
در اين روش صفوف شما بايد به سمت صفوف آنها بروند و به اين ترتيب فضاي بيشتري به وجود آيد و راههاي خروجي بيشتري باز شود. با حلقه کردن دستها در هم و حرکت آرام به جلو، صف جلويتان را به صورت يک ديوار مستحکم در آوريد. پارچه نوشته بزرگ جلو را مثل يک برف روب استفاده کنيد. (اين باعث ميشود آنها نتوانند کسي را بگيرند يا خط جلو را بشکنند، ولي همچنان ميتوانند با چماق به شما ضربه بزنند.)

- برف روبي
يک صف از موانع کنترل جمعيت –يعني موانع چوبي يا پلاستيکي براي جلوگيري از پيشروي جمعيت- ميتواند توسط صف جلو براي شکستن خط پليس استفاده شود. وقتي صف پليس شکسته شد نوک صف شکن را باز کنيد، به عبارتي موانع را به دو سري مانع متصل تقسيم کنيد، تا به اين ترتيب پليس پشت موانع به دو حاشيه رانده شود. اين کار به هماهنگي و جربزه فراوان احتياج دارد. اما برتري بر پليس به اين ترتيب زياد طول نميکشد، پس سريع تر از بين اين موانع فرار کنيد تا کسي پشت خط نماند.

- از بدنتان استفاده کنيد
بدن شما بهترين و قابل تطابق ترين ابزار شماست. بهترين کاربرد آن زماني است که در هماهنگي با بقيه ابزارها از آن استفاده کنيد. مثلا رد کردن 20 نفر از يک ديوار زمان زيادي طول ميکشد، اماکافي است 2 نفر کنار ديوار خم شوند و بازوهايشان را در هم گره بزنند و دو نفر هم کنار پاي آنها زانو بزنند، به اين ترتيب يک نردبان انساني ساخته ميشود. (کساني که منتظرند تا از اين نردان بالا بروند ميتوانند بازوهايشان را دور اين پله ها براي محافظت از آنها حلقه کنند.) هميشه دنبال راههاي استفاده از بدنتان براي فرار باشيد.

- اصلاح و بازيابي جماعت
همواره دنبال راههايي براي افزودن تعداد خود باشيد. به گروههاي ديگر ملحق شويد و افرادي که “آواره” هستند را جذب کنيد. همه بايد با هم همزمان خارج شوند تا به اين ترتيب شما هم شانس بهتري براي فرار بدون صدمه ديدن و بدون از دست دادن لوازمتان داشته باشيد.

- گروه هاي قاپ زن
وقتي پليس مي خواهد فرد خاصي از جمعيت را ايزوله و دستگير کند، معمولا از گروههاي قاپ زن استفاده مي کند. به دنبال گروه هاي ده يا دوازده نفري از پليس هاي کاملا مجهز باشيد که پشت خطوط پليس گشت مي زنند. آنها توسط ديدبانهاي پليس و يک فرمانده (يا مسئول) براي قاپ زدن يک فرد خواسته مي شوند. شناختن فرمانده شان چندان سخت نيست، او معمولا به آنها با اشاره فرد مورد نظر را نشان مي دهد. معمولا خط پليس موقتا باز مي شود تا گروه قاپ زن رد شود. نيمي از اين افسران عمل قاپ زدن را انجام مي دهند و نيمي ديگر با باتوم دور آنها را مي گيرند و هر کس که نزديک شود يا سر راهشان قرار گيرد را مي زنند. وقتي فرد مورد نظر را گرفتند، وي را به پشت خط پليس مي برند.

براي اينکه با گروه قاپ زن مقابله کنيد:
1. جمعيت را مدام حرکت دهيد.
2. مواظب باشيد و متوجه شويد چه وقت قاپ زن ها آماده مي شوند.
3. در صورت امکان به فرد مورد نظر آنها اطلاع دهيد تا فرار کند
4. با حلقه کردن بازوها راه را بر قاپ زنها ببنديد
5. وقتي قاپ زنها وارد جمعيت شدند دورشان حلقه بزنيد و با تحريکشان کاري کنيد که بترسند و فرار کنند
6. اگر بدن شما را گرفتند يا تحت فشار قرار دادند (يعني با فشار به بخشي از بدن باعث درد زياد شدند) سر و بازوهايتان را در حال حرکت نگه داريد.

- فراري دادن
بهترين وقت براي اينکار درست وقتي است که فرد را به زور ربوده اند. شما نياز به يک گروه داريد که بداند چطور فرد را از چنگ پليس در آورد و يک گروه که نقش سد جلوي پليس را بازي کند. به محض اينکه فرد را از پليس پس گرفتيد، همگي بازوهايتان را حلقه کنيد و به ميان جمعيت پس روي کنيد. پليسها ممکن است سعي در باز ربودن آن فرد يا بازداشت يکي از فراري دهندگان کنند.

هیچ نظری موجود نیست: