۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

پيک سبز راهکاري ساده جهت پخش اخبار در سطح شهر به وسيله بادکنک!

"تاريخ انقضاي اين روش تا زمان رسيدن به آزاديست و تا آن هنگام هرگاه که شما تصميم به اجراي اين شيوه از مبارزه را براي مقابله با ديکتاتور و ديکتاتوري بگيريد ارزشمند است و جاي تقدير و تشکر فراوان از شما هموطن آگاه و خردمند را دارد. اما توجه داشته باشيد که زمان طلاست. هر چه زودتر، بهتر. پاينده باشيد"
اگر يک بادکنک يا يک کيسه زباله را با گاز شهري پرباد کنيد و سر آن را محکم ببنديد و رها کنيد، مشاهده مي کنيد که اين بادکنک يا کيسه پلاستيکي به حرکت در آمده و رو به بالا مي رود. اکنون اگر با يک نخ کوتاه، يک کاغذ کوچک 10×10 سانتي را به بادکنک يا کيسه پلاستيکي آويزان کنيد، اين کاغذ هم همراه با بادکنک شما به پرواز در آمده و حرکت مي کند. پس مي توانيد به راحتي بر روي اين کاغذ کوچک متصل به بادکنک اعلاميه ها و مطالب جديد را خيلي مختصر و مفيد پرينت بگيريد و اين پيک هاي سبز را شب ها روانه آسمان کنيد تا در جاي جاي سرزمين سبزمان فرود آيند.
مطمئنا اينگونه مي توانيد خوانندگان مختلفي را در سطح شهر خود پيدا کنيد:

رسانه و فرمانده شماييد...

نکات مهم:

1- مراقب باشيد اثر انگشتانتان بر روي کاغذ ها به جا نماند. حتما هنگام باد کردن بادکنک ها و پرينت گرفتن کاغذ ها و مونتاژ آنها از دستکش استفاده کنيد.

2- کاغذ شما به همراه نخ متصل به بادکنک بايد خيلي سبک باشد تا بادکنک به راحتي بالا رود. حتي مي توانيد از دو بادکنک کنار هم استفاده کنيد.

3- شبها هنگام تاريکي هوا فرصت خوبي براي هوا کردن اين پيک هاي سبز مي باشد چون محل سکونت شما از طريق مسير حرکت اين بادکنک ها شناسايي نمي شود.

4- حتما بر روي کاغذ متصل به بادکنک جمله بامسمايي نيز به کار ببريد تا شخص يابنده پيک شما پس از خواندن آن، آنرا به دوستان ديگر خود نيز نشان دهد.

هیچ نظری موجود نیست: