۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند عبارتند از:

1- ثروت؛ بدون زحمت
2- لذت؛ بدون وجدان
3- دانش؛ بدون شخصيت
4- تجارت؛ بدون اخلاق
5- علم؛ بدون انسانيت
6- عبادت؛ بدون ايثار
7- سياست؛ بدون شرافت

اين هفت مورد را گاندي تنها چند روز پيش از مرگش بر روي يک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر اين است که وي اين موارد را در جست و جوي خود براي يافتن ريشه هاي خشونت شناسايي کرد. در نظر گرفتن اين موارد، بهترين راه جلوگيري از بروز خشونت در يک فرد و يا جامعه است.

هیچ نظری موجود نیست: