۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه

تمثال مبارکی که هر مجاهد خلقی باید در سر در خانه خویش در کمپ لیبرتی قاب گرفته و نصب نماید!


 این تمثال مبارک پدر معنوی مجاهدین خلق شعبه رجوی است! این پدر مهربان که تصویرش را در بالا مشاهده می کنید خانه و کاشانه خویش را در اختیار مجاهدان اشرف و لیبرتی قرار داد و خودش گذاشت و رفت! ولی مجاهدین خلق وظیفه نشناس حق فرزندی خویش را نسبت به این پدر بی پدر مهربانشان به جا نمی آورند و تمایلی به صحبت کردن از این یاور معنوی بزرگشان در هیچ کجا  ندارند! ارتش سبز به شرم آوران خلق توصیه می کند در کمپ جدید لیبرتی، مجاهدین کمی شرف آموخته و تمثال مبارک این پدر بزرگ حامی خلق را بر منازل خود در لیبرتی آویزان کنند تا هر روز چشمشان به بزرگی های این پدر مهربانشان بیافتد و اینقدر به او ناسپاسی نکنند!

هیچ نظری موجود نیست: