۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

کمدین های ایرانی که جوک های توهین آمیز قومی تعریف می کنند را ابتدا تذکر دهید و در صورت تکرار آنها را به شدت تحریم کنید!


یکی از عوامل محرک تکثیر جوک ها در بین مردم ما کمدین های ایرانی هستند. اخیرا مشاهده شده است یکی از این کمدین ها یا شومن های ساکن آمریکا با نام Max Amini در یکی از اجراهایش یک جوک بسیار مزخرف قومی که مردم اصفهان و تبریز را در مقابل هم قرار می دهد تعریف می کند برای اینکه ثانیه ای مخاطب خود را هِرهِر بخنداند! اما نمیداند که این گزافه گویی ممکن است به چه قیمت سنگینی در آینده برای کشوری که از 72 قوم مختلف تشکیل شده است تمام شود. و اینجا وظیفه تک تک ایرانیان آزادی خواه است که برای ارزش گذاشتن به اقوام ایرانی خویش هرکجا چنین صحنه هایی دیدند به شدت اعتراض کنند تا مبادا تکرار شود. و در صورت تکرار این عمل ناشیانه، تحریم کمدین مورد نظر را بدون هیچ تعارفی مد نظر قرار دهید!
از قرار دادن ویدئوی این جوک سخیف به دلیل اشاعه آن معذورم، اما شما می توانید به سایت ایشان بروید و در بخش Contact با او به گفتگوی منطقی روی بیاورید تا از این اقدام خود عذرخواهی کرده و تعریف جوک های قومی را از دستور کار خویش حذف کند و آنرا تکرار نکند:

در کل اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که تفریح شما تنها جوک گفتن و جوک شنیدن است، عادت ناپسند تعریف کردن جوک های ترکی و فارسی و رشتی و عربی و لری و امثال اینها را که به اتحاد مردم کشور ما ضربه وارد می کند را ترک کرده و به سوژه های دیگر برای خندیدن روی بیاورید! سوژه هایی نظیر آخوندهای حکومتی، بسیجیان آدمکش و موارد دیگر و بهتر!

واقعا من نمیدانم چه لذتی دارد اینکه مردم یک ناحیه از کشور خودت را به گند بکشی که بخواهی لحظه ای نیش کثیفت را باز کنی و بخندی! مخاطب این جمله هر کسیست که خواسته یا ناخواسته دهانش را آلوده به این کثافات می کند!

۱ نظر:

هرمز گفت...

درود بر شما هممیهن !
بسیار نازک بین و بجا مینویسید. با شما همرای و همراهم .براستی که این جوکها تنها تیره های ایران گرامی را از هم دور میکند و بس اگر چه خواست بسیاری از دشمنان این آب و خاک هم هست.