۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

ارتش پناه ملت!

تصویر زیر نمایشی انسانی از ارتش ژاپن است که به معنی واقعی کلمه در سخت ترین شرایط پناه ملت خود می باشد! در این تصویر آرامش را در چهره مردم مصیبت زده که در پناه این ارتش می باشند می توانید ملاحظه کنید. به راستی که ارتش به این با غیرتی هرگز ندیده ملتی!
اکنون تصویر بالا از این ارتش را مقابل ارتش دیگری بگذارید که با آویزان شدن از دامن خدا و پیغمبر و ده ها امام برای خود تقدس می آفریند و هنگامیکه مردم کشورش در خیابانها کتک و باتوم می خورند مثل بز توی چشم مردمش نگاه می کند و برای خودنمایی کشتی جنگی به آبهای دریای مدیترانه می فرستد!

هیچ نظری موجود نیست: