۱۳۹۰ فروردین ۲, سه‌شنبه

خر عيسى گرش به مكه برند، چون بيايد هنوز خر باشد!

به نظر شما:
- با آنانکه 30 سال است در کشورهای آزاد و باز دنیا چون آمریکا، فرانسه، آلمان و... بدون آقا بالا سر و چوب و چماق زندگی کرده اند و از همه مواهب و پیشرفتهای چنین جوامع آزادی بهره بردند ولی برای ایران نسخه پادشاهی و آقا بالاسری می پیچند و به هیچ وجه هم کوتاه نمی آیند چه باید کرد؟!

- با کمونیست هایی که در فرانسه و دیگر کشورهای باز اروپایی نشسته اند و می خواهند ایران را کمونیستی کنند و به عهد کوبا و کره شمالی بازگردانند جدا چه باید کرد؟!

- با رجویست هایی که در کشورهای باز اروپایی زندگی می کنند و به دنبال پوشش یک شکل برای مردان و روسری گره خورده برای زنان هستند و حکم به طلاق گرفتن اجباری اعضای گروه خود از خانواده و فرزندانشان می دهند چه باید کرد؟!

- با خشکه مذهبانی که در داخل ایران جنایات روحانیون بر علیه بشریت را دیده اند و هنوز دل در گروی حکومت مذهبی دارند انصافا چه باید کرد؟!

راهکارهای های موجود برای مقابله:
1- باید مشت محکمی در دهانشان کوباند!
2- باید با آنها مدارا کرد!
3- ایران را باید به دست آنها بدهیم تا توسط آقا بالا سر و چوب و چماق اداره شود!
4- باید منتظر شد تا بمیرند شاید نسل بعدی آنها مردمی و آزادی خواه و به روز باشند!
5- باید یک جبهه کاملا مردمی بسیار بزرگ و متحد در مقابل آنها درست کرد و سپس با همه آنها صحبت کرد تا به حکومت مردم بر مردم ایمان بیاورند و به آن بپیوندند!
6- ...

پاسخ ها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟!

هیچ نظری موجود نیست: