۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

نفرین بر سه ضحاک اسلامی؛ خمینی و خامنه ای قذافی!

امروزه دنیای معاصر اسلام، سه ضحاک خون آشام را در خود تجربه کرده است. هر سه این ضحاکان خود را رهبر مسلمین جهان و نجات دهنده بشریت از دست زورگویان معرفی کردند و هر سه این ضحاکان با کشتن هزاران انسان به بهانه های مختلف از طریق چوبه دار یا تیرباران روزگار سپری کردند.

این روزها همزمان با قیام مردم لیبی بر ضد ضحاک قذافی، وی هزاران زندانی لیبیایی را با الهام از اعدام های روح الضحاک خمینی در دهه 60 (البته کمی پیشرفته تر و با کلاس تر توسط زنجیر به جای طناب) اعدام کرد. تصویر زیراتاق اعدام در یکی از زندان‌های متعلق به دولت ضحاک قذافی در شهر بنغازی لیبی است که به تسخیر مخالفان در آمده است:
البته ضحاک قذافی ایده تیرباران مخالفان را هم از روح الضحاک خمینی الهام گرفت و بسیاری از نظامیان و خلبانان لیبیایی که از کشتن مردم خودداری می کردند را تیرباران کرد. قذافی از تیرباران های مردم توسط ضحاک راحل خمینی در دهه 60 برای اینگونه تیرباران ها الهام گرفته بود:

ضحاک علی خامنه ای هم سومین رهبر خودخوانده مسلمین جهان است که علاوه بر ریختن خون جوانان وطن در کف خیابان، رکورد هر 8 ساعت یک اعدام را در سال 1389 در کارنامه خود به ثبت رسانیده است و بدین ترتیب قهرمان ضحاکان جهان در ریختن خون مردمان می باشد!

هیچ نظری موجود نیست: