۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

تنها راه بازگشت به آرمانهای طلایی امام راحل: نپرداختن سراسری قبض های آب و برق و گاز و تلفن!

ما علاوه بر اینکه زَندَگی مادی شما را می خواهیم مرفه بِشَد زَندَگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بِشَد!
دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم،
دلخوش به این مقدار نباشید!
معنویات شما را، روحیات شما را، عظمت میدیم!
شما را به مقام انسانیت می رسانیم!
همانطور که می دانید اینها بخش هایی از آرمانهای طلایی امام راحل در بهمن 57 می باشد که امروز دجال احمدی نژاد جلوی رسیدن به این آرمانها را با صدور قبض های گاز و برق و غیره به بهای 10 برابر گذشته گرفته است!
اینک ما آزادی خواهان ایران می توانیم با نپرداختن هماهنگ و سراسری این پول زور به دجال احمدی نژاد، گامی مهم در راستای رسیدن به آرمانهای طلایی امام راحل برداریم!
این نافرمانی بزرگ را جدی بگیرید!
اوج خصومت احمدی نژاد با امام راحل!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با سلام
من چهارشنبه گدشته در چهار راه ولیعصر شاهد یک تجمع اتفافی بودم
بعضی تقاطع ها یا میدان ها خیلی پر رفت آمد هستن
چهار شنبه گذسته عده ای با هم قرار گذاشته بودند حدود ساغت 5:30 بعد هر کسی رد می شد کنجکاو می شد و کمی صبر می کرد در عرض 5 دقیقه هر کی می رسید می ایستاد و جمعیت زیادی جمع شد که نیروی انتظامی جمعیت را متفرق کرد
حالا اگر روز هائی که نیروری سرکوب گر نیست فقط چند دقیقه در ساعت و تقاطع های پر رفت و آمد بمانیم همیشه شاهد تجمع های پراکنده خواهیم بود
با اطلع رسانی این تجمعات را تکرار کنیم با هم اتحاد داشته باشیم