۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

هر کس که شعار مثبت و سازنده بر روی اسکناس و بر روی دیوار نمی نویسد، از سبزها نیست!

بی رودروایستی، بدون تعارف:
هر کس که شعار مثبت و سازنده بر روی اسکناس و بر روی دیوار نمی نویسد، از سبزها نیست!
چون به کارش ایمان ندارد. چرا که از ميان كساني كه براي دعاي باران به آنسوی کوه ها می روند، تنها كساني كه با خود چتر به همراه مي برند، به كارشان ايمان دارند.
در يك جمله مي توان گفت: ايمان به هر كاري كه در پيش داريد شما را به موفقيت مي رساند. افرادي كه در ذهن فكري مي پرورانند و بيان مي كنند ولي در عمل شك و ترديد دارند، هرگز نمي توانند آنطور كه بايد، موفق شوند.
موفقيت = ايمان + عمل
افرادي كه برنامه اي را در پيش مي گيرند براي موفقيت، بايد خود در صف اول عمل به آن به پيش روند تا ديگران كه در كنار او به نظاره ايستاده اند، به وجد آيند و همراه خوبي شوند براي آن فرد تا در نتيجه گروهي شكل گيرد كه پيشرو است.

شعارنویسی بر روی اسکناس، دیوار کوچه و خیابان، کلاس های درس، ادارات، اتوبوس ها و وسایل حمل و نقل عمومی دولتی، و حتی درون توالت های عمومی، کاملا عملیست و از عهده هر کسي بر مي آيد حتی دکترها و مهندس ها. پس هر کسی که هستید و در هر پست و مقامی که انجام وظیفه می کنید در انجام شعارنویسی تا رسیدن به آزادی به هیچ وجه کوتاهي نکنيد.

هیچ نظری موجود نیست: