۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

کردستان ای خاک زرین، قبله گاه عاشقان
کردستان سرزمین موسیقی ها و رنگ ها و لباس های شاد شاد،
مردمان کردستان علاوه بر این سه خصلت بسیار نیکو، بدون شک یکی از بی نظیرترین اقوام ایرانی هستند که تاکنون سر ارادت در مقابل هیچ فرمانروای ظالمی -از ضحاک ماردوش تا خامنه ای عباپوش- فرو نیاورده اند و اینگونه انسانیت را به معنی واقعی کلمه به نمایش گذاشته اند.
اما کردستان ایران امروز نمی خندد!
لعنت ابدی خداوند بر آنهایی که امروز جامه سیاه و رخت عزا بر تن یکی از شاد ترین اقوام ایرانی پوشانیده اند.

برای لحظاتی شما را دعوت می کنم قطعه ای موسیقی دلنواز کردی را بشنوید از روژان، با آرزوی نابودی آنهایی که چشم دیدن این همه شادمانی و زیبایی مطلق را برای این مردم ندارند و با آرزوی برگزاری کنسرت های صد هزار نفری شاد موسیقی کردی در سراسر شهرهای ایران:هیچ نظری موجود نیست: