۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

سی سال بعد!

سی سال قبل:
چهار نفر به جرم لواط تیرباران شدند!

دادگاه انقلاب اسلامی، چهار راهزن سابقه‌دار و متجاوز به مال و ناموس مردم را به اعدام محکوم کرد و حکم، شب گذشته در مورد آن‌ها اجرا شد. اعدام انقلابی نیم ساعت پس از پایان جلسه به مرحله اجرا درآمد.
این چهارتن غ.د، ح.د، ک.م و ک.ب نام داشتند و برای باند خود نام عقرب را برگزیده بودند. به گزارش روزنامه اطلاعات دو روز قبل جوان دانشجویی در حالی که به شدت ناراحت بود به کمیته امام مستقر در مسجد خیابان آریانا، شکایت کرد که چهار مرد مسلح او را به عنوان رساندن به مقصد سوار اتوبوس کردند، و در پارکینگی واقع در انتهای خیابان آریانا وی را مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار دادند.
در پی این شکایت چند تن از مأموران مسلح کمیته به محل رفتند، و پس از جست‌وجو چهار متهم را شناسایی کردند. متهمان عاقبت در ساعت چهار بامداد دیروز به دام افتادند و تسلیم دادگاه انقلاب اسلامی شدند.
بازجویی از متهمان بیدرنگ آغاز شد و سرانجام سه ساعت پس از دستگیری در ساعت هفت بعد از ظهر دیروز به جرم خود اعتراف کردند. و گفتند جوان دانشجو را به عنوان مسافر از خیابان عباس‌آباد سوار کردند و در پارکینگ پس از یک سلسله مجادله و کشمکش به او تجاوز کردند.
آنان همچنین اعتراف کردند که دست به راهزنی می‌زدند و تاکنون در همین راه به یک پسر و یک دختر دیگر نیز تجاوز کرده‌اند. دادگاه انقلاب اسلامی، پس از شنیدن اعتراف و اقرار صریح و مدافعات این گروه وارد شور شد و همان شب آنان را به اعدام محکوم کرد.
نیم ساعت پس از صدور رأی مجرمان در زندان قصر جلوی جوخه آتش ایستادند و حکم درباره آنان اجرا شد. محکومین در آخرین لحظات حیات به خبرنگار اطلاعات گفتند: ما به اعمالمان اعتراف کرده‌ایم و مجازاتمان مرگ است.

و سی سال بعد:
تظاهرات کنندگان معترض به نتیجه انتخابات توسط ماموران در بازداشتگاه های حکومت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند!

هیچ نظری موجود نیست: