۱۳۸۸ بهمن ۲۶, دوشنبه

نه تاج می خواهیم نه عمامه، دوره سبز مردمه!

این تصاویر چندش آور و حال به همزن را که کنار هم میگذاری چه تراژدی دردناکی که نمی شوند! ...
اما فصل تغییرات فرا رسیده است،
آیندگان این سرزمین دیگر نباید شاهد چنین تصاویری در سرزمین خود باشند،
زمانه ای که در آن کسی برای قدرت در مقابل شخص دیگر دولا نشود و دست بوسی و چاپلوسی نکند، آن زمانه متعلق به مردم است و بزودی فرا می رسد ...
خود را از هر نظر برای انجام تغییرات بزرگ در سرزمین ایران آماده کنیم!

گام اول این است که ابتدا:

ايمان بياوريم به آغاز حکومت مردم بر مردم

پرسش: آیا میدانید حاصل این دست بوسی ها و چاپلوسی ها برای قدرت، چه بوده است؟
پاسخ: آرزوهای برباد رفته ما جوانان ایرانی + یک گلوله اضافه!:
"شهید سهراب اعرابی"

هیچ نظری موجود نیست: