۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند!

وقتي مروجين مذهبي به سرزمين ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين هايمان را داشتيم. چند سال بعد، ما در دست کتاب هاي مقدس داشتيم و آنها در دست زمين هاي ما را داشتند! (جومو کيانتا)

هیچ نظری موجود نیست: