۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

بهترين دفاع حمله هست

يکي از قوانين طبيعت اين هست که وقتي سگي به شما حمله مي کند، نبايد از اون بترسيد و فقط بايد به سمتش حمله کنيد. چون اگر بترسيد و فرار کنيد مطمئنا به شما حمله ميکنه و گازتون مي گيره، ولي اگر به سمتش حمله کنيد اون مي ترسه و فرار مي کنه. اين درسي است که طبيعت به ما ميده براي اين روزها. ما نبايد از دولت کودتا بترسيم، چون بر ما غلبه خواهد کرد. بايد اون را بترسونيم. با هر ابزاري که مي توانيم بايد لرزه بر اندام آنها بياندازيم. مطمئن باشد که طبيعت به ما دروغ نميگه!

همه با هم به يک صدا:

نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرسي از زحماتتون